Za mahanje

Navija??ki artikli, s katerimi z mahanjem navijamo za svoje mo??tvo ali posameznike, so najstarej??a in najbolj raz??irjena oblika navija??kih artiklov. Uporabljamojih lahko tako na ??portnih kot tudi vseh drugih priredtivh, od politi??nih shodov do protestov…

Navadno imajo tudi najve??jo povr??ino, kamor lahko natisnemo va??e reklamno sporo??ilo, ima blagovne znamke,. logo…

Prosimo, oglejte si na??o ponudbo navija??kih artiklov:

Pozdravljeni.

Ponujamo ??irok nabor navija??kih in drugih promocijskih artiklov.

IMCENTER d.o.o., Ljubljana
Tel: 041 36 72 72
Email: info@promocijski-navijaski-artikli.com