Promocijski navija??ki zvon??ki

V??asih je hrup potreben. V??asih je hrup dobrodo??el.

Na tekmah, na uli??nih protestih, na ??portnih prireditvah na prostem???

In kaj naredi glasnej??i in srcu bolj prijeten zvok kot kravji zvonec? Predstavljamo vam miniaturne promocijske navija??ke kravje zvon??ke.

Promocijska navija??ke zvon??ke dobavimo v barvah po va??i ??elji, potiskana z va??im logotipom ali imenom izelka, blagovne znamke. Razveselite navija??e in podpornike z darilom, ki ga bodo sli??ali vsi.

Navadno so zvon??kiklasi??ne kvadratne oblike, lahko pa naro??ite tudi take v bliki ??oge za ko??arko, nogomet, tenis…

 

Material:
obarvano ??elezo

Velikost:
7,5 x 4,5 x 8 cm, ??oge so malenkost ve??je

Cena:
Cena navija??kih zvon??kov je odvisna od naro??enega ??tevila in ??tevila barv tiska. Tako se cene finaliziranih in k vam dostavljenih promocijskih navija??kih zvon??kov giblje od 1,00 eur do 2,80 eur + DDV

Minimalno naro??ilo:
500 kosov

Dobavni rok:
20 dni

Pla??iln pogoji:
60% avansa ob naro??ilu, 40% po dostavi

Pozdravljeni.

Ponujamo ??irok nabor navija??kih in drugih promocijskih artiklov.

IMCENTER d.o.o., Ljubljana
Tel: 041 36 72 72
Email: info@promocijski-navijaski-artikli.com