Navija??ki ??ali

Navija??ki ??ali so zelo priljubljeni med navija??i, saj imajo kar nekaj uporabnih, ne samo navija??kih vrednosti.

  • So velik transparent z imenom kluba/dr??ave.
  • So toplo obla??ilo za mrzle dneve ali no??i na odprth stadionih.
  • So vsakdanji modni dodatek, ki okolici sporo??a navija??evo pripadnost in je dobra prilo??nost za spontane pogovore.

Ponujamo vam vse vrste in oblike navija??kih ??alov. Razlikujejo se predvsem v uporabljenem materialu in na??inu tehni??ne izvedbe. Sami izberite, katera verzija je najprimernej??a za vas. Velikosti so nekako standardne, prbli??no 140 x 15 li 20 cm, lahko pa si izmislite svojo… Morda celo mini ??al?? velikosti 43 x 9 cm.

 

Poliestrski navija??ki ??ali

Poliester je lahko v razli??nih oblikah, skupno pa jim je, da so vsi potiskani, Navija??ki??ali iz flisa so najbolj te??ki in topli, navadno iz 180g blaga. Satenasti so najbolj svilnati, gosto pleteni pa najpogostej??i.

Galerija: poliesterski flis potiskani navija??ki ??ali

 

Galerija: poliesterski satenasti potiskani navija??ki ??ali

 

Galerija: poliesterski pleteni potiskani navija??ki ??ali

 

 

Akrilni navija??ki ??ali

Akrilni ??ali, pleteni z velikimi zankami, niso potiskani, ampak narejeni iz barvnih nitk. Vkomponiramo lahko do ??est barv.

Galerija: akrilni pleteni navija??ki ??ali

 

Material
Razli??no, poliester, akril…

Dimenzije
140 x 20 cm ali po va??i ??elji, z resicami ali brez

Cene
Odvisne so od izbire materialov, ??tevila barv, velikosti ??alov, koli??ine…. Dovolite, da vam naredimo ponudbo glede na va??e ??elje.

Minimalno naro??ilo
100 ??alov

Pozdravljeni.

Ponujamo ??irok nabor navija??kih in drugih promocijskih artiklov.

IMCENTER d.o.o., Ljubljana
Tel: 041 36 72 72
Email: info@promocijski-navijaski-artikli.com