Navija??ke troblje

Navija??ke troblje so klasi??en primer bu??nega navija??kega rekvizita. Navija??ke troblje so namenjne glasnemu spodbujanju svoje ekipe ali posameznika, kar jih ponese do bolj??ega rezultata.

Posebnost navija??kih troblje je tridelna sestava – s kombinacijo treh ??lenov razli??nih barvah zlahka ujamete barve va??ega kluba ali reprezentance. To podobo lahko seveda nadgradite ??e s potiskom, recimo imena kluba, grbom in podobno.

Bistvo navija??kih troblej pa je seveda delati hrup. Mo??an, a lep, ugla??en hrup. Ni problem. Navija??ke troblje so hkrati pihalo in tolkalo (boben). Na usta jih postavite pod pravim kotko, kot flavto, in pihate vokroglo odprtino. Poleg odprine je napeta membrana (plasti??na), ki ob va??em pihanju vibrira in ustvarja zvok, ki se ??iri in ja??a skozi trobljo in pride ven kot mo??an zvok.

V nekaj poskusih se vsakdo nau??i razli??nih tonov in napevov. ??e pa med pihanjem s prstom udarjate po membrani pa dobite tudi majhen boben, tako da “igranje” na navija??ko trobljo postane res u??itek.

 

Navija??ke troblje

 

 

Cena

Koli??ina 200 500 1.000 2.500 5.000 10.000
Troblja 1,40 1,35 1,30 1,25 1,15 1,10
Dodaten ??len 0,5 0,50 0,45 1,42 0,40 0,38

Cene vklju??ujejo izdelavo navija??ke troblje v va??i ??eljeni barvni kombinaciji.
Tisk ni vklju??en. Vsaka barva tiska stane 20,00 eur za tiskarsko sito in 0,20 eur na kos
(max 3 barve).
Cene ne vsebujejo oblikovanja in dostave.
Dodatni popusti za humanitarne, ??portne in splo??no koristne projekte

 

Zna??ilnosti navija??kih trobelj

  • glasne in zabavne
  • pihako in tolkalo hkrati
  • velika uporabna vrednost in dolga ??ivljenjska doba
  • velika reklamna povr??ina
  • razli??ne velikosti – dodajajte lene po va??i ??elji
  • ??iroka barvna paleta: izbirate lahko med ??tirinajstimi razli??nimi barvami, kombinirajte barve da ustrezajo barvam va??ega kluba, reprezentance…
  • dotisk: v eni, dveh ali treh barvah???

 

Material
Plastika je skladna z EU dirktivami za uporabo plastike v primeru stika z ??ivili: EU ??t. 10 /2011 (14.1.2011), aneksi 321/2011 (1.4.2011), 1282/2011 (28.11.2011), 1183/2012 (30.11.2012)

 

Dimenzije bidonov
Troblja, sestavljena iz treh ??lenov, je dolga 20 cm, na naj??ir??em delu pa piroka 5 cm.
Posami??en dodatni ??len je dolg 7 cm, ??irok pa 3,5 cm

 

Dimenzije potiska
3 cm x 2 cm

 

Barve
Izbirate lahko med ??e obstoje??imi barvami, ali pa naredimo plastiko v va??i barvi.

 

Dobavni rok:
15 do 20 dni, odvisno od zalog in obsega naro??il

 

Minimalno naro??ilo
200 kosov

 

 

 

Pozdravljeni.

Ponujamo ??irok nabor navija??kih in drugih promocijskih artiklov.

IMCENTER d.o.o., Ljubljana
Tel: 041 36 72 72
Email: info@promocijski-navijaski-artikli.com