Monopodi – selfie stick – palice za fotografiranje

Ve??ina ljudi rada fotografira. Vse vrste dogodkov, od rojstnih dni in prireditev do potovanj in zanimivih do??ivetij.

Vse ve?? nas za to uporablja kar mobilne telefone, saj imajo dobre fotoaparate. Najnovej??a “fora” za fotografiranje z mobilnimi telefoni je takoimnovana “selfie-stick” ali palica za fotografiranje (selfijev)

Deluje enostavno – na en konec palice varno in enostavno pritrdite va?? mobilni telefon (nastavek ustreza veliki ve??ini modelov vseh proizvajalcev), primete drug konec in s pomo??jo daljinskega spro??ilca slikate sebe, “okoli vogala”, ??ez mno??ico….

Ponujamo vam mo??nost, da na to palico dodamo va?? logotip, s ??imer dobite res uporabno darilo:)

Selfie-stick

Selfie-stick

 

 

Palice za fotografiranje z vgrajenim spro??ilcem

Ko palico raztegnete je mobilni telefon dale?? stran in ga ne dose??ete z roko – zato je potrbno imeti spro??ilec. Stisnete ga in fotografija se posname. V nekaterih modelih je ta Bluetooth daljinski spro??ilec ume????en v ro??aj palice, kar omogo??a enostavno fotografiranje s samo eno roko

 

Palice za fotografiranje in spro??ilec kot lo??ena izdelka

Ponujamo vam tudi opcijo, kjer je spro??ilec samostojen izdelek. Za fotografiranje tako potreujete obe roki. Lahko pa fotografirate na ve??ji razdalji, recimo ??e telefon namestite na tripod.?? Morda vi dr??ite palico, nekdo drug a fotografira….

 

Tehni??ne lastnosti
Palice se pove??ajo iz 23 cm na 1 meter. So iz 7 teleskopskih delov. Spro??ilci delajo do razdalje 10 metrov, sote??ki 9 g, veliki 50 x 33 x 11 mm in kompatibilni tako z Android kot Apple telefoni.

Minimalna koli??ina
200 kosov

Za ponudbo ali ve?? informacij pokli??ite 041 36 72 72 ali pi??ite na info at promocijski-navijaski-artikli.com

 

Pozdravljeni.

Ponujamo ??irok nabor navija??kih in drugih promocijskih artiklov.

IMCENTER d.o.o., Ljubljana
Tel: 041 36 72 72
Email: info@promocijski-navijaski-artikli.com