Navija??ki artikli

Promocijski navija??ki artikli so zagotovo nepogre??ljivi na vseh mogo??ih ??portnih prireditvah, poslovnih dogodkih, sejmih in drugod. Oblike zastavic, napihljivih palic, napihljivih dlani,?? tatujev, ovratnih trakov, veseh mogo??ih zapestnic??in podobno, so tako raznolike, da boste zagotovo lahko na??li sebi primeren navija??ki artikel, s katerim boste ustrezno promovirali svoje podjetje, produkte ali poslanstvo.

Nudimo vam najrazli??nej??e promocijske navija??ke artikle, katerih skupna zna??ilnost je, da so narejeni po naro??ilu – samo za vas, pa vseeno cenovno ugodni:

Navija??ke artikle lahko uporabite na vseh tekmovanjih/prireditvah, kjer ??elite velikemu ??tevilu ljudi podariti va?? navija??ki artikel, da boste potem ??e opaznej??i na mno??i??nih medijih – televiziji, spletnih videjih in fotogalerijah…

Nudimo vam ugodno in hitro dobavo promocijskih navija??kih artiklov. Vabimo vas, da si ponudbo ogledate na na??ih straneh in povezavah, ki so na voljo.

Za vsa morebitna vpra??anja, naro??ila ali druge informacije smo vam na voljo preko elektronske po??te info@promocijski-navijaski-artikli.com ali preko telefona 041 367 272.

Pozdravljeni.

Ponujamo ??irok nabor navija??kih in drugih promocijskih artiklov.

IMCENTER d.o.o., Ljubljana
Tel: 041 36 72 72
Email: info@promocijski-navijaski-artikli.com